úterý 17. června 2008

Hradčanská - Letná

V rámci školního ateliéru urbanismu jsme s Radkou Košťálovou vytvořili koncept řešení oblasti kolem třídy Milady Horákové v Praze. Letná i Hradčanská jsou území dosti odlišná, ale hlučnou Miladou propojená jak dopravně tak vizuálně. Zatímco Letná je víceméně placka (lehce prohnutá), Hradčanská je výškový teror, a vymyslet logicky systém jednotlivých objektů nebylo zdaleka tak jednoduché jak se může na první pohled zdát. Na Letné jsme se tedy pohybovali v úrovni futuristického konceptu, zatímco Hradčanská byla o detailech.
Pláň jsme se snažili jasněji definovat a dořešit ji z hlediska Kaplického národní knihovny. Ta by totiž výrazně zasáhla do měřítka celé plochy, a určitě by ovlivnila všechno další, co by se na Letné v budoucnu stavělo, ať už samotné tvarosloví jednotlivých staveb nebo jejich rozmístění. V našem projektu se tedy Letná mění v jakousi kulturně zaměřenou plochu, kde fotbalový stadion uvolnil místo budově filharmonie.Oblasti Hradčanské dominuje jedna luxusněji zaměřená obchodní třída a v návaznosti na Dejvickou vzniká jakési tržní náměstí určené pro prodej zeleniny a vůbec všeho, co člověk potřebuje do domácnosti. Důležité je zmínit také "špunt" - tedy zástavbu, která dobíhá až k mostu, tkerý se tak stává branou, ze které bude vyjíždět vlak budoucí rychlodráhy!