neděle 10. července 2011

Soutěž Národní dům Hradec nad Moravicí

Soutěžní zadání na dostavbu a rekonstrukci Národního domu v Hradci nad Moravicí

Autoři: Ing. arch. Andrea Kubná, Ing.arch. Ondřej Lipenský, Ing. arch. Martin Prokš

Projekt se dělí o 2.místo v soutěži, první cena nebyla udělena. Porota doporučila oba projekty na 2.místě k dopracování.