čtvrtek 14. dubna 2011

Do skript

Na začátku roku jsem nakreslil pár obrázků do nových skript ČVUT
"Architekti. Programy. Realizace. Paralelní texty ke studiu dějin a teorie architektury. Sešit č. 1" autorů Ševčíka, Beneše, Dřevíkovského.

Zmíněné obrázky jsou tady:Nelevná skripta kupujte ZDE :)

středa 13. dubna 2011

Vysoká škola v Brně

2011 - Soutěžní zadání na objekt dostavby soukromé vysoké školy Sting v Brně

Spolupráce: Ing. arch. Andrea Kubná, Ing. arch. Michal Volf

Projekt vyhrál 3.místo v soutěži.

Alternativní sadu obrázků naleznete na stránkách Andrey Kubné

V hledání správného řešení pro nás byly důležité 3 věci:
1) co nejlepší funkční využití daného pozemku
2) zachovat dvůr a vytvořit z něj atrium, veřejný prostor
3) poukázat na jiný způsob práce s modulem

Program stanovený zadáním je neúměrný vzhledem k prostorovým poměrům daného pozemku. Abychom jeho požadavkům vyhověli, a zároveň poskytli novostavbě školy zázemí pro další vhodný program (počítačová učebna, knihovna…), zvolili jsme kompaktní formu objektu, která zabírá relativně málo volné plochy. Důležitým aspektem našeho návrhu byla výška okolní zástavby. Novostavba školy reaguje na hlavní římsu stávající budovy, takže na sebe oba objekty pohledově navazují.

Pozemek je zastavěn pouze v jeho severní části, čímž vzniká plocha pro prostorné atrium pro studenty. Hlavní vstup do nové budovy i do atria je z ulice Stromovka mezi starou a novou budovou. Atrium by se mělo stát srdcem školy, mělo by být místem, kde budou studenti trávit čas mezi výukou, bavit se, jist nebo odpočívat. Pobytová tribuna může sloužit i jako hlediště letního kina či pro výuku v letních měsících. Tribuna je potažena jemným tahokovem, takže do auly pod tribunou proniká stropem tlumené světlo. Na západní straně pozemku zůstaly zachovány dvě vzrostlé borovice.

Projekt zdůrazňuje, že výstavba z kontejnerů nemusí definovat ráz fasády či vzhled interiérů, jak je tomu u mnoha jiných projektů zvykem. Modul/kontejner je zde chápán jako stavební prvek, který však nepředstavuje omezení. Podobně jako se každý zděný dům nepodřizuje vzhledu a rozměrům cihly, i kontejner lze vnímat jako prvek otevírající zcela jiné možnosti než napovídá první zkušenost s jeho přirozeným tvarem. V našem případě vytváříme volný prostor, členěný pouze skleněnými příčkami. Modul je tu patrný až druhotně. Toto popření modulu pak zdůrazňuje tahokovový obal celého objektu, který jej sjednocuje v jeden kompaktní objem, pod kterým můžeme racionální mřížku spíš jen tušit.